Indicatie
Waardeberging

informatie over dekkingsindicaties voor safes, kluizen en kluisdeuren in Nederland

Welkom bij indicatiewaardeberging.nl

 

Veilig verzekerd!

U wilt uw kostbare eigendommen beschermen tegen diefstal en brand en daarnaast goed verzekerd zijn. U vraagt zich af hoeveel contant geld of andere kostbaarheden in een kluis bewaard mogen worden? Daarom is het voor gebruikers en verzekeraars van belang te weten welke dekkingsindicatie een kluis heeft. 

De website indicatiewaardeberging.nl biedt informatie over dekkingsindicaties voor safes, kluizen en kluisdeuren in Nederland.

Indicatie waardeberging

De mate van weerstand tegen aanvallen van buitenaf wordt ook wel uitgedrukt in indicatie waardeberging. Dit geeft aan welke waarde de verzekeraars als dekking accepteren. Hoe hoger het aangegeven geldbedrag hoe inbraakwerender de kluis is.

lees meer over inbraakwerende kluizen

Wat houdt dekkingsindicatie in?

Door verzekeraars wordt aan de verschillende weerstandsklassen een bedrag aan contante waarde gekoppeld als indicatie voor de dekking. Hierbij wordt uitgegaan van opslag van contant geld in een inbraakwerende berging welke zich bevindt in onbewoonde, onbewaakte en niet-beveiligde panden binnen de bebouwde kom.
Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie.

Het is altijd raadzaam om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij als u specieke kostbaarheden met hoge waarde of veel contant geld wilt opbergen!

Informatiekaart kluizen Normering en Dekkingsadvies 


De informatiekaart kluizen biedt in een overzicht alles wat u wilt weten over normering en dekkingsadvies.

download de kaart

Afwaardering Safe 1-4 per 1 januari 2016

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de aanduiding Safe 1,2,3 en 4 niet meer erkend! Deze aanduiding is destijds als overbrugging naar de huidige Europese norm EN 14 450 in het leven geroepen.

lees meer over afwaardering safe

Gecertificeerde KLUIZEN

Wilt u een betere beveiliging van uw contant geld of een volledig gegerandeerde beveiliging tegen brand? Kies dan altijd voor Europese en ECB.S gecertificeerde kluizen, deze bieden de beste bescherming tegen inbraak én brand. 

NIEUWS

Het laatste nieuws over kluizen.

lees meer

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de brancheorganisatie Vereniging van Geld en Waardeberging: www.geldenwaardeberging.nl.

lees meer

Informatiekaart kluizen Normering en Dekkingsadvies
De informatiekaart kluizen biedt in een overzicht alles wat u wilt weten over normering en dekkingsadvies.

downloadIndicatie Waardeberging

een initiatief van de Vereniging Geld- en Waardeberging

Bezoekadres: Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer

Postadres: Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer

Tel. 088 – 400 84 52

vgw@fme.nl

*
*
*