Disclaimer

Disclaimer

Op deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

 

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. 

 

Indicatiewaardeberging.nl heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Indicatiewaardeberging.nl staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indicatiewaardeberging.nl aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Indicatiewaardeberging.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Indicatiewaardeberging.nl garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.

Indicatiewaardeberging.nl, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder, doch niet uitsluitend auteursrechten) met betrekking tot op de site gepresenteerde informatie. Het is niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Indicatiewaardeberging.nl, de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op deze website en op deze disclaimer is Nederlands Recht van toepassing.

Informatiekaart kluizen Normering en Dekkingsadvies
De informatiekaart kluizen biedt in een overzicht alles wat u wilt weten over normering en dekkingsadvies.

downloadIndicatie Waardeberging

een initiatief van de Vereniging Geld- en Waardeberging

Bezoekadres: Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer

Postadres: Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer

Tel. 088 – 400 84 52

vgw@fme.nl

*
*
*