Inbraakwerende kluizen

Meer over inbraakwerende kluizen

Wat is een inbraakwerende kluis?

Een inbraakwerende kluis is een kluis die vertraging biedt tegen onbevoegde toegang tot de kostbaarheden (inhoud) in een onbeheerde situatie.

Hoe wordt inbraakwerendheid van een kluis gemeten?

Eigenlijk is er maar een echte manier om de inbraakwerendheid van een kluis te meten... en dat is aanvallen! Dus worden kluizen op voorhand getest!

Testinstituten
Europa kent een aantal toonaangevende testinstituten, dit zijn:

VdS, Duitsland
CNPP, Frankrijk
Istituto Giordano, Italië
SP, SBSC, SSF, Zweden

Bovenstaande testinstituten zijn door ESSA goedgekeurd en geaccrediteerd om ECB.S certificaten af te geven.

Bij deze testinstituten is alle kennis en kunde aanwezig voor het testen van kluizen op inbraakwerendheid. Tijdens het testen wordt uitgegaan van de meest ongunstigste situatie, het zogenaamde 'worst case' scenario.

Europese normering voor kluizen zijn prestatienormen
In tegenstelling tot verouderde normeringen als NCP, VDMA zijn de Europese Normen prestatienormen. Dat wil zeggen dat er op basis van gebruikte gereedschappen en benodigde tijd een score wordt behaald om een opening* te maken. Hoe hoger de score, hoe hoger de klassificatie van de kluis.

* De Europese Norm verstaat onder opening het creëren van een handgat (ter grootte van 125cm2, rond, vierkant of rechthoekig) of een mangat (ter grootte van 1000 cm2 rond, vierkant of rechthoekig) of kluisdeur 300 mm geopend.

Normen voor inbraakwerende kluizen

Voor inbraakwerende kluizen wordt onderscheid gemaakt in de volgende veiligheidsnormen:
EN 14450 Europese Norm voor privekluizen Security Level S1 en S2 *)
EN 1143-1 Europese Norm voor kluizen Grade 0 t/m klasse VI**/***)
EN 1143-2 Europese Norm voor afstortkluizen Grade DI t/m klasse DIV **

Opmerkingen
*   EN 14450: 'Security Level' wordt ook wel 'Klasse' genoemd.
** 2: 'Grade' wordt ook wel 'Klasse', 'CEN' of 'Eurograde' genoemd en in 2  worden de Grades aangeduid met een Romeins teken (I, II, etc.)
*** In EN 1143-1 loopt de  classificatie door tot Grade XIII. Deze hogere klasses worden ingezet voor kluiskamers. Kluizen gaan tot Grade VII.

De NCP (Safe 1-4) en VDMA norm zijn inmiddels verouderd en vervangen door de Europese Norm EN 14450. Ter indicatie van de veiligheid van een kluis wordt de aanduiding Safe 1-4 echter nog veelvuldig toegepast.
Per 1 januari 2016 wordt deze Safe-norm afgewaardeerd en niet meer erkend!

Let op: het gaat dan om kluizen gebouwd volgens voorschriften (constructiekenmerken). Deze zijn niet getest en niet gecertificeerd!

Hoe zit het met het slot op een inbraakwerende kluis?

In de Europese Normering voor kluizen staat gedefinïeerd hoeveel én aan welke klassificatie kluissloten moeten voldoen. Afhankelijk van de klasse van de inbraakwerende kluis worden 1 of 2 sloten toegepast die moeten voldoen aan
EN 1300 (Europese Normerming voor kluissloten).

Normering

Slot benodigd volgens 

Aantal

EN 14450

EN 1300


S1

klasse A

1

S2

klasse A

1

EN 1143-1 & EN 1143-2Grade 0

klasse A

1

Grade I

klasse A

1

Grade II

klasse A

1

Grade III

klasse B

1

Grade IV

klasse B

2

Grade V

klasse B

2

Grade VI

klasse C

2


Opmerking
Om te voldoen aan certificering moet de fabrikant een slot plaatsen conform de normeringseis. In de praktijk hoeft u er dus geen rekening mee te houden of het slot gecertificeerd is.
Bij een ECB.S gecertificeerde inbraakwerende kluis is dat altijd zo!

Verankering

Een kluis die minder dan 1000 kg weegt, moet volgens de Europese Norm voor kluizen worden verankerd voor een maximale bescherming. Om daadwerkelijk dekking te verkrijgen, is het vaak ook een eis van de verzekering.

Overigens staat in de Europese Normen voor inbraakwerende kluizen beschreven welke weerstand de verankering dient te hebben. Ook dit is een onderdeel van de testprocedure!

Verankeringsmethodes
Verankeren aan een betonnen vloer of muur zorgt voor de best mogelijke bevestiging. In een dergelijke situatie volstaan mechanische ankers. In uitzonderlijke situaties, waarbij de dikte van vloer of muur beperkt is, of van mindere kwaliteit, dan kan chemisch verankeren vaak een goed alternatief zijn. Uiteraard wordt de kwaliteit van de bevestiging uiteindelijk bepaald door de 'zwakste' schakel.

Zelf verankeren? Dat is goed mogelijk indien u de juiste gereedschappen en kennis hebt. Voor (kleine) privékluizen is dit zelfs heel goed zelf te doen. Grotere en met name zwaardere kluizen worden doorgaans door een professionele installateur geplaatst. Deze zorgt niet alleen dat er correct verankerd wordt, maar zorgt ook voor een veilige plaatsing.
Indien u plaatsing door een vakkundige installateur wilt laten uitvoeren neem dan contact op met een van de VGW-leden.

Verzekerde waarde en waardeberging

Verzekerde waarde
Door verzekeraars wordt een contante waarde gekoppeld aan de verschillende weerstandsklasses als indicatie voor de dekking.
Hierbij wordt uitgegaan van een inbraakwerende kluis die zich bevindt in een onbewoond, onbewaakt en niet-beveiligd pand binnen de bebouwde kom. Door andere en extra genomen beveiligingsmaatregelen kan een verzekeraar afwijken van de dekkingsindicatie.

Het is altijd raadzaam om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij als u specieke kostbaarheden met een hoge waarde of veel contant geld wilt opbergen.

Waardeberging
Onderstaande tabellen zijn geldig voor Nederland en België.
Zie voor andere landen in Europa de website van het ECB.S onder 'Insurance amounts in Europe'.

Normering

Contant geld

Kostbaarheden

EN 14450 S1

€ 2.500

€ 5.000

EN 14450 S2

€ 5.000

€ 9.000

EN 1143-1 Grade 0

€ 7.000

€ 14.000

EN 1143-1 Grade I

€ 10.000

€ 20.000

EN 1143-1 Grade II

€ 25.000

€ 50.000

EN 1143-1 Grade III

€ 45.000

€ 90.000

EN 1143-1 Grade IV

€ 75.000

€ 150.000

EN 1143-1 Grade V

€ 125.000

€ 250.000

EN 1143-1 Grade VI

€ 250.000

€ 500.000

EN 1143-1 Grade VII of hoger

in nader overleg met uw verzekeraar

Hoe herken ik een inbraakwerende kluis

Constructiekenmerken
Er is een aantal uiterlijke constructiekenmerken waaraan u een inbraakwerende kluis kunt herkennen.

Een inbraakwerende kluis heeft een solide sluitwerk met grote schoten;
Een relatief hoge drempel van kluisdeur naar kozijn waar de kluisdeur in valt;
Verankeringsgaten in de bodem en/of achterwand;
Een geïntegreerde dievenklauw aan de scharnierzijde van de kluisdeur.

Typeplaatje in kluis
Een inbraakwerende kluis herkent u tevens aan het label aan de binnenkant van de kluis. Dit is een (aluminium) typeplaatje en geplaatst op de achterzijde van de kluisdeur. Hierop staat vermeld of de kluis onder gecontroleerde fabricage is geproduceerd en getest volgens de aangegeven weerstandsklasse.

 
               Klasse III kluis volgens EN 1143-1                   

 
Klasse S1 kluis volgens EN 14450

Kwaliteitscontrole
Een papieren certificaat wordt uitgereikt aan de fabrikant. Met dit certificaat is de fabrikant gemachtigd om het typeplaatje in de betreffende kluis aan te brengen. Het fabricage proces staat onder toezicht van het certificeringsinstituut en steekproefsgewijs worden controles uitgeoefend om de juiste fabricagemethode te waarborgen. Daarnaast moet de fabrikant aan de nodige kwaliteitsprocedures voldoen.

Informatiekaart kluizen Normering en Dekkingsadvies
De informatiekaart kluizen biedt in een overzicht alles wat u wilt weten over normering en dekkingsadvies.

downloadIndicatie Waardeberging

een initiatief van de Vereniging Geld- en Waardeberging

Bezoekadres: Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer

Postadres: Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer

Tel. 088 – 400 84 52

vgw@fme.nl

*
*
*