Nieuws

Nieuws


VGW informatiekaart kluizen geeft helder overzicht normering en dekkingsadvies

De Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW) heeft een informatiekaart ontwikkeld met dekkingsadvies verzekeraars op basis van kluisnormering. De kaart is opgesteld om verzekeraars, verkopers en eindgebruikers te informeren over de verzekerde bedragen op basis van normering.

Afgelopen week is deze VGW informatiekaart  kluizen verschenen. Door verzekeraars is een dekkingsindicatie gekoppeld aan de verschillende kwaliteitsniveaus van inbraakwerende kasten. De dekkingsindicaties staan vermeld op de informatiekaart kluizen. Naast het dekkingsadvies is tevens algemene informatie opgenomen over inbraakwerende kluizen die relevant is bij de juiste keuze voor een kluis. De kluizenkaart is een geheel herziene versie van de brochure Veiligheid Verzekerd.

De nieuwe Informatiekaart kluizen heeft tot doel te informeren over dekkingsadvies en tevens om aandacht te vragen voor de afwaardering van de begrippen Safe 1-4.

Afwaardering Safe 1-4 per 2016
Met ingang van 1 januari 2016 wordt de aanduiding Safe 1,2,3 en 4 niet meer erkend! Deze aanduiding is destijds als overbrugging naar de huidige Europese norm EN 14 450 in het leven geroepen.

In aanvulling op de norm NEN-EN 1143-1 is er sinds maart 2005 Europese Norm EN 14 450. Deze norm schaalt de inbraakwerende kasten in onder weerstandsklasse 0 van de norm NEN-EN 1143-1. Het gaat dan om veel voorkomende typen inbraakwerende kasten, die vooral geschikt zijn voor dagwaardeberging en gebruik door particulieren. Voor een duidelijk onderscheid worden ze ingedeeld in twee security levels met elk een eigen dekkingsindicatie.

•           Securitylevel 1 heeft een dekkingsindicatie van € 2.500,-.

•           Securitylevel 2 heeft een dekkingsindicatie van € 5.000,-.

Inbraakwerende kasten gekocht voor 2016 behouden de aangegeven waardeberging en worden derhalve niet afgewaardeerd. Het is echter aan te bevelen om in overleg met de verzekeraar te komen tot een aangepaste waardeberging of in overweging te nemen een nieuwe safe aan te schaffen. Door de beschikbaarheid van verbeterde gereedschappen en nieuwe aanvalstechnieken kan zo’n kast wel eens niet zo veilig zijn als u dacht.

Belangrijk is dat verzekeraars op grond van dezelfde dekkingsindicatie beoordelen. Daar was in de praktijk onduidelijkheid over en VGW hoopt met de informatiekaart kluizen handvatten te bieden. Voor alle betrokkenen bij de aanschaf van een kluis is de informatiekaart een handig hulpmiddel.

Stevige kluis is voor verzekeraar onvoldoende

Bron: GeldenRecht
11 april 2015

Iemand die dure sieraden thuis in een stevige kluis bewaart, moet de verzekeraar op de hoogte stellen van de exacte kwaliteit van die kluis. Gebeurt dat niet, dan zijn de sieraden slechts voor een beperkt bedrag verzekerd.

Dit blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid.

 Tijdens een inbraak is een kluis met sieraden in zijn geheel gestolen. De politie constateerde dat een kast in het halletje naar de slaapkamer helemaal gesloopt was. Het was te zien dat er iets aan de muur en de vloer bevestigd was geweest. Waarschijnlijk een kluis. Voor het slopen hebben de inbrekers veel tijd moeten nemen, aldus de politie. Volgens de eigenaar zouden in de kluis sieraden ter waarde van €33.357,00 hebben gelegen. De verzekeraar wilde niet meer dan €5.000 schade vergoeden.

Inbraakwerendheid

De zaak kwam bij de Geschillencommissie die oordeelde dat de verzekeraar gelijk had. Wat was namelijk het geval: de inboedelverzekering vergoedt maximaal €5.000 aan sieraden, tenzij deze zijn opgeborgen in een kluis en de zogeheten ‘waardeberging’ is gemeld bij de verzekeraar. Die waardeberging is een indicatie van de inbraakwerendheid. Hoe hoger de waardeberging, des te moeilijker is de kluis te kraken en des te meer waardevolle spullen er in kunnen worden bewaard. De verzekering verhoogt bij zo’n kluis de maximale dekking tot maximaal de waardedekking van de kluis. Uit het politierapport bleek dat in dit geval de kluis een aanzienlijke waardeberging had, meer dan €5.000. Hoeveel meer was niet te achterhalen, want de consument had de documentatie van de kluis in de kluis bewaard. Hij kon dus niet aantonen dat de waardeberging hoger was dan €5.000 en daarom hoefde de verzekeraar niet meer uit te keren dan €5.000.


Informatiekaart kluizen Normering en Dekkingsadvies
De informatiekaart kluizen biedt in een overzicht alles wat u wilt weten over normering en dekkingsadvies.

downloadIndicatie Waardeberging

een initiatief van de Vereniging Geld- en Waardeberging

Bezoekadres: Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer

Postadres: Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer

Tel. 088 – 400 84 52

vgw@fme.nl

*
*
*